Our sincere thanks for your work in 2019 WATCH VIDEO snapshot interview VOSH CORPS FACULTY DR. VINH VU, HANOI MEDICAL SCHOOL read snapshot interview 2020 vosh 28th annual meeting, September 2020 (in conjunction with AMFECCO) MORE INFORMATION Join the VOSH virtual mid-year meeting Saturday June 27, 2020 More Information

Chúng ta làm gì

Tầm nhìn có nghĩa là sức khỏe, thu nhập và
giáo dục – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Các chương VOSH / International và VOSH là tình nguyện viên. Điều đó có nghĩa là những người đi khám bệnh mất nhiều thời gian khỏi công việc và gia đình, tự trả chi phí, bao gồm vé máy bay và chỗ ở, cũng như các chi phí khác. Nó là những gì làm cho VOSH VOSH! Chúng tôi tự hào về điều đó.

Tình nguyện viên của chúng tôi là bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ nhãn khoa, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dân được cấp phép. Có những chuyến đi khám bệnh cả trong nước cũng như quốc tế, tại hơn 30 quốc gia, phục vụ hàng trăm ngàn bệnh nhân.

Video Thumb

Give Vision

Give the gift of vision, just $10 dollars can make a difference.

Learn More

Upcoming Clinics

Every clinic is organized and run by individual trip leaders and hosts. Learn more about serving others and worldwide opportunities.

Learn More

Get Connected

Interested in getting involved? Find your local chapter and see how you can help.

Learn More

Recent News