VOSH /INTERNATIONAL TUYÊN BỐ VỀ BÌNH ĐẲNG, ĐA DẠNG VÀ SỰ HỢP TÁC

Trong gần 50 năm VOSH / International và các chi nhánh của chúng tôi đã cung cấp món quà về thị giác và sức khỏe mắt cho hàng ngàn người trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bất cứ ai phải vượt qua rào cản về giáo dục, địa lý, kinh tế để tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng vì chúng tôi tin rằng sức khoẻ mắt tốt không phải là một đặc ân. Chúng tôi không tin rằng mọi người nên phân biệt đối xử trên cơ sở về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, giới tính bản sắc, độ tuổi, nguồn gốc dân tộc, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, hoặc công việc họ làm. Là mạng lưới toàn cầu lớn nhất của các chuyên viên Khúc xạ nhãn khoa tình nguyện, chúng tôi tôn vinh sự đa dạng và phong phú của mọi hành động thiện nguyện trên thế giới.

Không thể phủ nhận rằng năm 2020 đã mang lại những thách thức và câu hỏi cơ bản chưa từng có cho cuộc sống của chúng tôi. Trên khắp thế giới, đại dịch COVID-19 đã cho thấy tác động không đồng đều đối với các hệ thống y tế công cộng và các cộng đồng dễ bị tổn thương phụ thuộc vào chúng. Ở khắp mọi nơi, sự thiệt hại bi thảm mà COVID-19 đã gây ra cho các dân tộc thiểu số và các tầng lớp kém may mắn rất đáng lo ngại.

Dịch do coronavirus này gây ra không chừa một ai, nhưng những thách thức chăm sóc sức khỏe không ảnh hưởng đồng đều lên cộng đồng. Hơn bao giờ hết, sự hợp tác toàn cầu là điều cần thiết và chúng tôi – là thành viên của ngành y tế mắt toàn cầu -hỗ trợ và công nhận sự lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nỗ lực trong việc loại bỏ bệnh mắt hột và bệnh mù loà đường sông, và điều đó vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ suy giảm thị lực và và sức khoẻ mắt trong phạm vi Bảo hiểm Y tế Toàn cầu (UHC); tất cả đều ảnh hưởng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Vì lý do này, sự hỗ trợ của chúng tôi cũng mở rộng đến các sáng kiến toàn cầu về tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường và sức khỏe con người.

Đáng buồn thay, trong bối cảnh vốn đã khó khăn này, phân biệt chủng tộc đã một lần nữa đối đầu với chúng tôi. Phản ứng toàn cầu đối với nạn phân biệt chủng tộc và sự bất bình đẳng đòi hỏi những phản ứng mạnh mẽ mà cộng đồng cần và đòi hỏi cả trách nhiệm và vai trò của chúng tôi lên những thay đổi ấy.

Chúng tôi cần phải nhất quán về giá trị của chúng tôi trong và ngoài nước. Chúng tôi không thể thản nhiên và không bị tổn thương bởi những gì đang xảy ra trong xã hội của chúng tôi bây giờ. Chúng tôi không phân biệt đối xử với bệnh nhân hoặc tình nguyện viên của chúng tôi, nhưng điều đó rõ ràng là không đủ. Chúng tôi cần phải nỗ lực gấp đôi để giúp đỡ cho việc tiếp cận giáo dục Khúc xạ nhãn khoa cho học viên ở mọi tầng lớp và chủ động hơn trong việc đảm bảo sự đa dạng trong kết cẩu tổ chức và vai trò lãnh đạo. Chúng tôi càng phải chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận các đồng nghiệp là chuyên viên Khúc xạ nhãn khoa từ các chủng tộc da màu và tầng lớp thiểu số để hợp tác và giúp đỡ các cộng đồng ấy bằng các phòng khám mắt nhân đạo và giáo dục sức khoẻ cộng đồng. Mặt khác, chúng tôi cũng cần phải khiêm tốn và tìm hiểu nhiều hơn về các trở ngại của các đồng nghiệp da màu và dân tộc thiểu số phải đối mặt để hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc cần thiết.

Các tình nguyện viên của VOSH/International luôn cảm thấy rằng phục vụ người khác khi cần là giúp họ trở nên tốt hơn. Hãy để năm 2020 là năm mà tầm nhìn của chúng tôi được và chúng tôi giúp những người khác thấy rằng sự tôn trọng và lòng tốt là cách duy nhất để một xã hội công bằng và công bằng hơn vì lợi ích của tất cả mọi người.

VOSH /International phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cam kết làm việc vì sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập ở Mỹ và nước ngoài.

Sự chấp thuận của Hội đồng quản trị của VOSH/INTERNATIONAL vào ngày 4 tháng 8 năm 2020

Informal translation thanks to Ms Giang Ngan Nguyen, Optometrist, Lecturer, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Vietnam.

Updated COVID-19 and VOSH Humanitarian Clinics Advice

VOSH/International recently consulted its US and International Chapters about the feasibility and timing to restart our humanitarian clinics. While the vaccination process continues with different levels of success depending on availability and acceptance, it is evident that vaccine inequity and the availability and reliability of data in several countries are issues we need to consider.

Even if already vaccinated and boosted, our chapters are still concerned about the wellbeing of our volunteers and patients.  Some chapters, are organizing clinics locally where they are better able to comply with the existing safety requirements and respective state/country regulations.

The COVID-19 pandemic and its variants are being experienced quite differently depending on state, region, country, vaccine availability, vaccine acceptance, and the spread of SARS-COV-2 variants. Most VOSH chapters are not holding clinics or traveling internationally in 2021 or 2022.

If a VOSH Chapter choses to hold a clinic or travel internationally, we highly recommend that the chapter performs due diligence to comply fully with the requirements established by the visited country, ensures all VOSH volunteers are aware of and follow strict safety guidelines and all existing protocols and regulations of the country, and keeps the principle of “do no harm” embedded in all its decision making. As always, the wellbeing and safety for VOSH volunteers and our patients is of utmost importance and central to any decision-making process. We have published our updated clinic guidelines with best practices to be observed in this new context. VOSH chapters in specific countries are using protocols that need to be considered as well. You can download VOSH/International clinic guidelines here.

*VOSH/International is formed by autonomous US and international chapters that are fully and only responsible for their activities, fundraising and decision-making.  VOSH/International can only provide recommendations based on our best knowledge and information at the time.

Also please keep checking the following sites with official and most recent updates:

World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

US CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/when-to-delay-travel.html

US Government Travel Advise: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html

Thank you for your hard work and dedication to improving vision and eye health throughout the world.

Michael Ciszek, OD, dipl ABO, FVI

President, VOSH/International

December 2021